fantasy-pixabay-in-memoriam-ljuba-popovic

Втв Ваљево: In Memoriam – Љуба Поповић (2012)

Извор: Втв Ваљево

Љубин интервју из 2012-е

In Memoriam

Љуба Поповић

„Себи могу да дозволим да тако говорим јер од државе Србије не само да никад ништа нисам добио, него сам имао и штете. У мој први атеље, Куполу, провалило је једно државно предузеће, присвојило га и побацало на ђубриште све што се у њему затекло. Радове са Академије, на пример“