gothic-pixabay-kalergi

Дејвид Ајк повезује тачкице: We Are Being Invaded (Додатак – Архони и Гностичка веровања)

Извор: Дејвид Ајк
  • Објављено на Ђурђиц 2018

Дејвид Ајк Dot-Connector Videocast

We Are Being Invaded


Додатак Дејвид Ајк интервју

Archons and Gnostic Beliefs