copyright-pixabay

Важно: Измена правила преношења и коришћења „АнАрх“-а

Месец Коледар, дан 3, године 7526-е по древном србском календару

  • Важно:

Нова правила преношења и коришћења „АнАрх„-а


© CopyRight

Интернет портал „АнАрх | AnArch“ је власник сопственог текстуалног, видео или звучног материјала, базе података и програмерског кода заштићеног ауторским правима.

„АнАрх | AnArch“ не подржава могућност коментарисања, те самим тим не одговара за коментаре посетилаца, ни штету узроковану оглашавањем треће стране.

  • Преношење делова текстова дозвољено је само у обиму мањем од 200 речи, искључиво са почетка текста, уз напомену:

„Прочитајте цео текст на: АнАрх | AnArch“ и активни линк на изворни текст.

Преношење целих текстова дозвољено је искључиво уз претходну сагласност аутора, која се може добити контакирањем преко обрасца на страници „Контакт„.

„АнАрх | AnArch“ је искључиво електронска платформа, која свако штампање или дистрибуирање објављеног материјала третира као повреду ауторских права.

Периша Рељић „АнАрх | AnArch“ задржава право измене правила коришћења у сваком тренутку.

Своју подршку раду у сваком тренутку можете изразити PayPal донацијом.