news-pixabay

Кријејтив комонс лиценца: Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Кријејтив комонс лиценца:

Attribution-NonCommercial-NoDerivs

CC BY-NC-ND

  • Creative commons лиценце су породица copyright лиценци које омогућавају власнику ауторског дела да заштити свој рад, али и уједно омогући коришћење свог дела уз услове које је сам одабрао.

Ове лиценце су засноване на ауторском праву, па се њима не може заштитити нешто што се законски не сматра ауторским делом. Пустила их је у употребу непрофитна америчка организација Creative Commons16.12.2002. године.

Creative Commons лиценце нису искључиве и нису опозиве.

Неискључивост значи да је могуће дело које је заштићено овом лиценцом објавити и под другачијим условима, тј. заштитити неком другом лиценцом. Неопозивост лиценце значи да је немогуће спречити коришћење ауторског дела, ако је у складу са условима лиценце, чак и ако се дело повуче из промета. Престанак дистрибуције дела не утиче на већ умножене примерке.

Основни типови лиценце

  • Ауторство (Attribution) – Дозвољава умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, као и прераду оригинала, под условом да се наведе име аутора.
  • Некомерцијално (Noncommercial) – Дозвољава умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, као и прераду, али само у некомерцијалне сврхе.
  • Без прерада (No Derivative Works) – Дозвољава умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, али не дозвољава прераде.
  • Делити под истим условима (Share Alike) – Дозвољава умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, као и прераду, али само под условом да се прерада дистрибуира под истом или сличном лиценцом.

Периша Рељић | АнАрх је

Ауторство – Некомерцијално – Без прерада (Attribution – Noncommercial – No Derivative Works)

  • Ова лиценца не дозвољава употребу дела у комерцијалне сврхе.

Дозвољава умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, са забраном прераде, преобликовања и употребе дела у склопу неког другог , под условом да се наведе име аутора

Creative Commons лицнце садрже такозвани „трослојни“ дизајн.

  • Садржај уговора (Legal Code layer) је први слој сваке лиценце, разумљив правницима. Обезбеђује правну снагу уговору о лиценци.
  • Основни опис (The Commons Deed) се налази „изнад“ садржаја уговора и представља свима лако разумљив опис лиценце.
  • Дигитални код (метаподаци, metadata) је део лиценце који је читљив рачунару. Он омогућава WEB претрагу дела која су заштићена лиценцом.

Attribution-NonCommercial-NoDerivs

CC BY-NC-ND

This license is the most restrictive of our six main licenses, only allowing others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commercially.