Five Dystopic Movies That Are Coming True Right Now

Video: 5 Dystopic Movies That Are Coming True Right Now

Source: Melissa Dukes | TheDailySheeple

Video: 5 Dystopic Movies That Are Coming True Right Now

  • It’s actually kind of hard to watch some of these… things are hitting way too close to home these days.

(And yes, there could have been waaaaay more than just five…)

Delivered by The Daily Sheeple

We encourage you to share and republish our reports, analyses, breaking news and videos (Click for details).


Contributed by Melissa Dykes of The Daily Sheeple.

Melissa Dykes is a writer, researcher, and analyst for The Daily Sheeple and a co-creator of Truthstream Media with Aaron Dykes, a site that offers teleprompter-free, unscripted analysis of The Matrix we find ourselves living in. Melissa and Aaron also recently launched Revolution of the Method and Informed Dissent. Wake the flock up!


Будућност на длану: предиктивно програмирање

  • Фокус модерног концепта ратовања измештен је са класичног сукоба оружјем војног уништења на много делотворније методе ненасилне агресије, где почасно место заузимају психолошке операције.
  • Псеудо рат користи медије, интернет и посебно филм да претвари ум противника у бојно поље.
  • Психолошка припрема непријатеља на пораз не само да олакшава задатак војске на терену, већ преседан направљен у филму постаје норма међународног права.

Јавности презентован као научно-фантастична тинејџерска драма, филм „Hunger Games“ је нимало суптилна политичка порука глобалне елите о судбини нас који то нисмо. Читање између редова није потребно да би се видела психичка припрема популације на глобално пост-хаотично друштво, испуњено деструкцијом, насиљем, неправедним системом пуним злоупотреба и, наравно: глађу.

Hunger Games нам јасно предочава морбидну визију „светле будућности и бољег живота“, намењену нам од елите. Пост-демократско друштво базирано на класичној тиранији технократа помоћу бруталних параполицијских формација већ се може назрети у свету обузетом манијом „ванредних стања“, али и код нас и то на најпримитввнијем нивоу.

  • Филм је огољена и на делу врло јасно приказана визија Агенде 21 на делу.

https://perisareljic.com/new-worl-order/buducnost-na-dlanu-prediktivno-programiranje/