Serbona - Milan Vidojevic - Makronizam i SatroUpravljanje

Радио Сербона – Милан Видојевић „Макронизам и ШатроУправљање“

Извор: Радио Сербона

Профилисање: Милан Видојевић

Макронизам и ШатроУправљање

  • Аутор и водитељ: Томислав Црногорац