wood-pixabay-corbett-report

Још мало „Светла“ – Достојни: „ИТ Сабља“

Покрет „Достојни Србије“ покреће акцију:

ИТ Сабља

У држави Србији се од 1990.г. непрекидно говори о потреби вођења борбе против тзв. организованог криминала, а у последње време се о томе непрестано говори и убирају се и политички поени. Стиче се утисак да приче не прате одговарајућа дела власти, па сматрамо да смо ми, који немамо резервне домовине, који се   припремамо за обнову државе у сваком погледу, у обавези да паралелно са тим припремама, као независна патриотска организација грађана поставимо приоритет у предузимању мера грађанског  прикупљања података о штеточинама од 1944.г. до данас, спремајући се за тренутак да то уступимо државним органима када они буду радили само по законима државе Србије.

Ова акција је покренута у складу са свим законским и моралним начелима, поштујући Закон о кривичном поступку, Кривични закон, Закон о прикупљању податка, Закон о узбуњивачима, како би коначно све и поставили тамо где припада тј. у законске оквире.

У  складу са хијерархијом права и обавеза, Покрет Достојни Србије ће се класичним писмом обратити председнику државе Србије са обавештењем о нашој намери која се преклапа за његовим многобројним изјавама, како би нам он пружио материјалну, законску и моралну подршку за овакав подухват који се по први пут организује у Србији али и у свету да грађани у своје руке узимају припреме за кривични прогон оних који су нанели штету Србији. Зашто се обраћамо садашњем председнику? Свесни чињенице да је власт таква каква јесте у спрези са криминалом, ипак остављамо могућност да се председник изјасни да ли је спреман да подржи овакву акцију народа Србије. Ово све уверењу да је председник искрен када најављује агилнији рад државних органа на сузбијању озбиљних кривичних дела. А ако није, са уступањем овако скупљених података сачекаће се до неког другог на челу државе.

Како смо баш МИ добили овај задатак?

Наш политички програм је заснован на начелима која недвосмислено подразумевају да се држава Србија мора уредити по свим принципима, што подразумева формирање националне безбедности и отклањање свега онога што омета рад надлежних државних органа, кроз пружање помоћи тим органима, сада или када се уверимо да раде само по законима.

Шта подразумева ИТ сабља?

Осим саме речи «Сабља» која представља паралелу у називу полицијске акције из периода после убиства премијера др Зорана Ђинђића, ова акција нема никакву додирну тачку са претходним методама, односно људима који су је обављали.

Ово је систем који се заснива на коришћењу модерних технологија, лакоћи и брзој доступности информација, а пре свега веома ефикасан и релативно јефтин начин да скупимо на једно место све оне који су нас оштетили. На блогу Команде-540  објашњено је како је дошло до започињања ове акције, а на нама је да јасно дамо упутства како да је спроведемо заједно са народом. Дакле, у оквиру ове акције ми прикупљамо податке за лица која су начинила штету држави у домену штета којим су оштећени држава и сам народ.

Предуслови за отпочињање

За реализацију ове замисли, донели смо одлуку о формирању Одељења за оперативне послове и аналитику, које ће радити на прикупљању и обради података, са намером да у најскорије време поставимо по једног Заступника Одељења у сваком Округу и Општини у Србији који би на лицу места пружао потребну техничку и стручну помоћ грађанима, уз вођења рачуна да се у сваком тренутку и по сваку цену сачува тајност идентитета даваоца података о штетама појединаца или целих групација штеточина. Избором Заступника постављамо и костур будуће полиције у Србији!

Предложите себе или неког другог за Заступника Одељења за оперативне послове и аналитику у вашем месту, водећи рачуна да предложено лице испуњава стручне и моралне квалитете, као и да ће моћи да прође провере којим ће бити подвргнуто.

Други корак је постављање одговарајућег обрасца за прикупљање података са потребним упутствима и обајшњењима.

Упутство за руковање ИТ сабљом

Основна идеја је да се сва лица која су у датом периоду дефинисана као они који су нанели штету држави и народу нађу у једној бази података која ће бити формирана на основу ваших пријава. Наглашавамо да се подаци прикупљају по основу правних и криминалистички правила, док се  идеолошки погледи, вера, језик, раса, сексуална схватања остављају по страни.

Користимо комуникацију интернетом која ће ићи искључиво преко емаил адресе prijave@dostojnisrbije.com Сва питања, сугестије и контакти морају се обављати преко овог е-маила на који ће се уједно и слати пријаве. Остале емаил адресе, фејсбук страница и сл. се не могу користити у ове сврхе. Са ове адресе ћете уједно добити и проверу да ли се Ваш идентитет поклапа са оним што сте навели у пријави. Ово се односи и на лица која процењују да треба да непосредно комуницирају са припадницима Одељења.

Формулар за пријаву се налази на сајту Покрета у ексел табели где у другом пољу (табели) имате и упутство. Преузмите формулар са сајта и попуните га у складу са упутством, а затим са одговарајућим доказним материјалом којим располажете, пошаљите на prijave@dostojnisrbije.com

Наш задатак је да примимо све ваше пријаве, извршимо провере вашег идентитета и мејла са којег су послате, да све чувамо у строгој тајности, док се не створе услови  да их предамо надлежним државним органима у циљу процесуирања.  Кренимо заједно у спашавање Србије!

АКЦИЈА ЗВАНИЧНО КРЕЋЕ ОД 15.06.2018. г.

Са Вама и уз Вас,

Покрет Достојни Србије

Овлашћено лице за заступање Покрета
Проф др Богдан М. Попара. дипл. инж. маш.