binary-virtual-reality

David Icke – Reality Is An Illusion

Извор: Дејвид Ајк

Reality Is An Illusion

  • Успех подчињавања људи од стране мале елите заснован је на масовној обмани људског рода.

Модел по коме се реализује глобални поредак има своју аналогију у пауковој мрежи. У центру паукове мреже је паук за чије постојање не зна 99,99% популације. Свака нит мреже води од паука, свака организација и свако тајно друштво.