gothic-pixabay-kalergi

Ево зашто су Срби без посла: Подршка запошљавању миграната у Србији (Црвени Аларм 2015)

Извор: ФБ Репортер

БЕОГРАД – Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице UNHCR и Немачка организација за међународну сарадњу GIZ, потписали су Писмо о намерама успостављања сарадње у циљу промовисања и подршке интеграцији избеглица и миграната, који поседују потребан правни статус у Србији, на тржиште рада.

Подршка запошљавању миграната у Србији

У свим аспектима међусобне сарадње, која подразумева креирање окружења које погодује запошљавању и стварању радних места за избеглице, тражиоце азила и лица којима је додељена међународна заштита, потписници ће, како је наглашено у Писму о намерама, координирати активности са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије.

Писмо о намерама потписали су представник УНХЦР у Србији Ханс Фридрих Шодер, директор ГИЗ у Србији Герхард Зипел и вођа пројекта „Запошљавање младих“ који спроводи ГИЗ Хајнц Дитер Харберс.

„UNHCR је захвалан на прилици да унапреди наше глобално партнерство са GIZ. Радујемо се могућности да заједнички пружимо подршку српским властима у јачању локалног тржишта рада и могућности запошљавања за избеглице и тражиоце азила“, рекао је после потписивања Шодер.

Зипел је навео да верује да ће велико залагање UNHCR да помогне младим мигрантима у Србији, и да ће удружено са искуством GIZ у спровођењу програма професионалног усавршавања за младе и маргинализоване групе допринети њиховој бржој и одрживој социјалној и економској интеграцији.

  • Он је додао да УНХЦР и ГИЗ спроводе интернационалне програме, те да је стратешка сарадње ове две организације у Србији природан и неопходан корак.

Висок степен незапослености и мањак перспективе на тржишту рада, општа неповољна економска ситуација и присутно сиромаштво; недовољна или неадекватна професионална обученост, као и дискриминација на тржишту рада, само су неки од проблема са којима се суочавају избеглице и тражиоци азила, наводи се у саопштењу.

Писмом о намерама потврђено је да ће UNHCR пружити подршку GIZ у спровођењу активности у циљу доприноса професионалном развоју, подизању знања и вештина, доступности информација о могућим радним местима и могућностима саомозапошљавања, миграната и избеглица.

Поље заједничког деловања подразумеваће мапирање њихових капацитета са једне стране,али и сарадњу са приватним друштвено одговорним компанијама и јавним институцијама у сектору запошљавања, корпорацијама, малим и средњим предузећима, синдикатима, удружењима послодаваца и удружењима запослених, у циљу размене информација и посредовања у усаглашавању потреба.

Стране потписнице координирано ће се ангажовати и на идентификацији потенцијалних административних препрека, промовисању увођења корективних мера и примера добре праксе на пољу унапређења одрживе социјално-економске интеграције избеглица, тражилаца азила и лица са супсидијарном заштитом.


Обновимо градиво из 2015

Сачувано од заборава: Црвени аларм

Аутор: Периша Рељић

Немоћан да промени свест народа, новопечени протестант Вучић је одлучио да промени – народ.

  • Према споразуму о реадмисији, Србија је дужна да о свом трошку прихвати, материјално, здравствено и стамбено збрине, без посебних формалности:

„било ког држављанина – или лице без држављанстава, за које је могуће претпоставити да је прешло границу Србије у транзиту“ – члан 3-1

  • Измена закона о ванпарничном поступку задужена је за легализацију имиграната као будућих држављана, по члану 174-д:

„ако се не може утврдити дан и час рођења лица које није уписано у матичну књигу рођених, сматра се да је лице рођено 1 јануара у 00:00 часова“ – 174-д (1)
„ако се не може утврдити место рођења лица из става 1 овог члана, сматра се да је лице рођено у седишту општине или града – где је нађено“ – 174-д (2)

Организовано и систематски, НАТО ђаци спроводе у дело НАТО агенду зацртану Братиславаским меморандумом 2000 године. Насилна промена демографске структуре – као суптилна метода етничког чишћења, спроводи се двосмерно. Млади и образовани подстичу се да напусте земљу, у коју се насељавају Цигани из Немачке и џихадисти Африке и Блиског Истока.

Илегални мигранти без икаквих докумената, провере криминалног досијеа нити основне медицинске контроле несметано улазе у земљу. Пријавом у најближу полицијску станицу постају легални „тражиоци азила“, којима се издају документа – укључујући и извод из матичне књиге рођених, као основ за касније давање држављанства.

Анкета коју је урадио Швајцарски SDC показује да 55% миграната жели да трајно остане у Србији. Чак и они којима успешно прескоче Мађарски зид висок 4 метра, биће по уговору о реадимисији враћени назад у Србију – без икаквих формалности, легално препознати као српски држављани.

  • Школски пример етничког чишћења методом насилне промене демографске структуре, уз помоћ легализације илегалних миграната улази у завршну фазу.

Данашњи илегални мигранти су наши сутрашњи држављани и суграђани, кој ће по шаблону реадмисије бити распоређени у свим општинама равномерно – да се не би превише скретала пажња јавности.

Дужност је упозорити грађане да последице оваквог третмана могу бити катастрофалне. Епидемија „вариола вера“ 1972 године такође је „мигрирала“ из регије одакле нам долазе азиланти.


Обновимо лекцију из 2015-е године:

Пројекат Европске заједнице зачет је од Хитлерових министара 1938 као „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“, али идеја уједињене Европе заживела је далеке 1922 године као „пан-европеизам“

Калергијев план: ударац испод појаса

  • Калергијев план као основ уједињене Европе подразумевао је економске, политичке, образовне и безбедоносне интеграције.

Кључ економског јединства је заједничко тржиште и монетарна унија, образовање се остварује заједничким програмима школства, а политичко уједињење подразумева стварање заједнице европских држава – која ће касније прерасти у Евро-Америчку интеграцију.

Нацисти – пробни балон Европске Заједнице

Министар привреде нацистичке Немачке, Хајнрих Хунке пар година пре избијања Другог Светског рата изложио је своју визију уједињене Европе. Замишљена као супер-држава направљена укидањем постојећих, без унутрашњих граница, са заједничким тржиштем, монетом, заједничком војском и централизованом управом.

Метастаза пан-европеизма

Интеграција као приоритетни циљ крупног капитала подразумева отварање тржишта – нама познатог под именом „либерализиација“. Слободно кретање робе и укидање царине широм отварају врата међународним корпорацијама, са локалном привредом и произвођачима као колатерланом штетом.

Састанак европског савета у Мастрихту децембра 1991 као зачетак садашње Европске Заједнице, само је промена бренда Калергијевог плана паневропе. Стратешки циљеви остали су непромењени – укидање државних граница и националног суверенитета, заједничка монета и тржиште, заједнички образовни систем и систем одбране под јединственом командом, где је НАТО заменио нацистички „Wehrmacht“.

Садашња ЕЗ, као ни већ започете евро-атлантске интеграције нису крајњи циљ, већ само прелазна фаза стављања целог света под контролу међународних корпорација. Заједно са суверенитетом нација, нестају и овлашћења државних органа, а локални политичари уместо воље свог народа – спроводе наређења наднационалних организација.

Једна светска влада – за један народ (слепи код очију)

Калергијева идеја водиља је стварање заједничке власти, која ће владати једним народом – насталим међусобним мешањем Европљана, Азијата и Африканаца. Тако створена нов народ не би имао осећај националне и верске припадности, те би самим тим био подложнији за „даљинско управљање“ централизоване паневропске владе.

Коктел нове паневропске нације започет је економском миграцијом радника источно-европских држава у западе земље. Наводна избеличка криза и поплава исламиста из Африке и са Блиског Истока су завршна фаза наказне Калергијеве креације „паневропљана“.

Колико је јавност подложна манипулисању режираним „избегличким кризама“ најбоље се види на примеру Србије. Јавност презаузета гледањем reality show и оних много опаснијих – ријалити политика, остала је слепа код очију за неке врло јавне манифестације.

Сава Центар у Београду је маја 2007 године био домаћин конференције „Европска Унија – првих 50 година“. Теоретски ЕЗ је основана 1993, али прослава „првих 50 година“ је јасна референца на такозвани Римски споразум из 1957, којим је послератна Европа кренула у економско уједињење, са Калергијевим планом као крајњим циљем.

Укидање националних граница и суверенитета само је увод у укидање старих европских нација. Нови „паневропљани“ ће – према морбидној Калергијевој идеји, настати мешањем Немаца, Француза и осталих са нашом „браћом“ из Африке и Азије.

Један свет – једна влада – за један народ. Масовне миграције само су средство реализације агенде. Разлика у наталитету, који је код Европљана 1,3 наспрам 8,1 природног прираштаја миграције само ће убрзати процес.

Калергијев план је чак и буквално – ударац испод појаса, захваљујући педерастији, вакцинама и ГМО храни продуктивно онемоћалој Европи.