CopyRight

© CopyRight

Интернет портал „АнАрх | AnArch“ је власник сопственог текстуалног, видео или звучног материјала, базе података и програмерског кода заштићеног ауторским правима.

„АнАрх | AnArch“ не подржава могућност коментарисања, те самим тим не одговара за коментаре посетилаца, ни штету узроковану оглашавањем треће стране.

Преношење целих текстова дозвољено је искључиво уз претходну сагласност аутора, која се може добити контакирањем преко обрасца на страници „Контакт„.

„АнАрх | AnArch“ је искључиво електронска платформа, која свако штампање или дистрибуирање објављеног материјала третира као повреду ауторских права.

Интернет портали који не објаве текст „Правда за Давида – STOP убицама са полицијском легитимацијом“ нека забораве даље преузимање мојих текстова.

Периша Рељић задржава право измене правила коришћења у сваком тренутку.

Своју подршку раду у сваком тренутку можете изразити PayPal донацијом.