CopyRight

© CopyRight

Интернет портал „АнАрх | AnArch“ је власник сопственог текстуалног, видео или звучног материјала, базе података и програмерског кода заштићеног ауторским правима.

„АнАрх | AnArch“ не подржава могућност коментарисања, те самим тим не одговара за коментаре посетилаца, ни штету узроковану оглашавањем треће стране.

  • Преношење делова текстова дозвољено је само у обиму мањем од 200 речи, искључиво са почетка текста, уз напомену:

„Прочитајте цео текст на: АнАрх | AnArch“ и активни линк на изворни текст.

Преношење целих текстова дозвољено је искључиво уз претходну сагласност аутора, која се може добити контакирањем преко обрасца на страници „Контакт„.

„АнАрх | AnArch“ је искључиво електронска платформа, која свако штампање или дистрибуирање објављеног материјала третира као повреду ауторских права.

  • Магазин Таблоид има право објављивања текстова у електронском и штампаном издању часописа уз напомену да је:

Аутор Шумадијски сликар и хактивиста Периша Рељић

  • И додатак на крају текста

Извор – Сајт аутора: PerisaReljic.com

Пренос целих текстова без контактирања аутора имају интернет портали:

Периша Рељић „АнАрх | AnArch“ задржава право измене правила коришћења у сваком тренутку.

Своју подршку раду у сваком тренутку можете изразити Patreon донацијом.