MailVelope Kriptovanje elektronske poste

MailVelope: криптовање Gmail електронске поште у интернет прегледачу

Глобални механизам „великог брата“ се базира на илегалном масовном надзору комуникације становништва. Најједноставнији начин криптовања електронске поште Gmail у интернет[…]

Read more