In Memoriam Ljuba Popovic

In Memoriam: Љуба Поповић

Сликар Љубомир Љуба Поповић био је један од најпознатијих и најпризнатијих савременика српског сликарстава, а приче о његовим сликама ушле су у легенду

  • Србија се према његовом раду није опходила на прави начин.

In Memoriam: Љуба Поповић

 Време за елиту

„Себи могу да дозволим да тако говорим јер од државе Србије не само да никад ништа нисам добио, него сам имао и штете. У мој први атеље, Куполу, провалило је једно државно предузеће, присвојило га и побацало на ђубриште све што се у њему затекло. Радове са Академије, на пример“

РТС Културна Баштина: „Људско биће је једна усамљена творевина“